Muzeum skla najdete v areálu Sklárny Novosad a syn